OM

ANDERS GLAVIND ARKITEKT M.A.A. arbejder med:


  • Renovering af private boliger, villa, sommerhuse og erhverv
  • Bygningsbevaring af fredede og bevaringsværdige huse, herunder monumentpleje
  • Kirker og kirkens øvrige bygninger
  • Bistand til andre rådgivere, bygherrerådgivere, arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, fonde mfl.


Private boliger, villaer, sommerhuse er et kerneområde, hvor der arbejdes i en skala som tager afsæt i menneskers liv og hvor der skabes unikke rammer og atmosfære.


De historiske bygninger er fredede og bevaringsværdige bygninger som by- og landhuse, historiske møller, industri, klostre, godser, slotte og herregårde inden for klassisk bygningsrestaurering og byggeteknik.


Kirkens bygninger er alt fra indvendige og udvendige istandsættelser af middelalderens og nyere kirker, nye farvesætninger, nyt varmeanlæg, kirkevinduer, tage, omsætning af stendiger, kvadersten, klokkestole, kirkeklokker, orgler, kirkegårde, præstegårde, sognehuse, graverfaciliteter. Jeg varetager kirkesyn for menighedsråd og de kirkelige myndigheder som stifterne og provstierne.

YDELSER

Renovering og om- og tilbygning af private boliger og sommerhuse

Fredede og bevaringsværdige huse, herunder monumentpleje.

Alle opgaverne løses for private, kommuner, staten, fonde m.fl.

Kirkerestaurering, kirkens øvrige bygninger, kirkegårde og stendiger

CV

Anders Glavind 

Indehaver | Arkitekt M.A.A. Bygningskonstruktør | NORDMAK

Jeg startede i byggebranchen for over 30 år siden i mesterlære som tømrer og snedker i Hornslet. Jeg har over 22 års solid tegnestue- og restaureringserfaring fra flere anerkendte tegnestuer og fra egen tegnestue med alle slags byggeopgaver i hele Danmark.


  • Indehaver af ANDERS GLAVIND ARKITEKT M.A.A.
  • NORDMAK, Akademisk Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv
  • Arkitekt M.A.A., Akademisk Arkitektforening
  • Byggeøkonom v. Danske Byggeøkonomer
  • Bygningskonstruktør M.A.K.
  • Udlært tømrer og snedker


Jeg arbejder med byggeopgaver i hele Danmark. 


Kontakt mig for en uforpligtende samtale.


Tlf 30 48 22 66

Mail agj@andersglavind.dk

KONTAKT

ANDERS GLAVIND ARKITEKT M.A.A.

Skoletoften 5

8420 KnebelTlf 30 48 22 66

MAIL agj@andersglavind.dkRådgiveransvarsforsikring: HDI - Medlem af Danske Ark

Bank: Arbejdernes Landsbank

CVR. nr. 20 95 02 77

REFERENCER

Tegnestuens referencer er lige fra private boliger, sommerhuse og til historiske bygninger; som fredede og bevaringsværdige bygninger som by- og landhuse, historiske møller og monumenter, industri, klostre, godser, slotte og herregårde, transformation af bevaringsværdige gårdanlæg til andre formål, stendiger og udvendige og indvendige kirkeistandsættelser m.m.


Jeg arbejder med arkitektrådgivning i hele Danmark.

KIRKERESTAURERING, KIRKENS ØVRIGE BYGNINGER, KIRKEGÅRDE OG STENDIGER

FREDEDE- OG BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OG MONUMENTPLEJE

SLOTTE, HERREGÅRDE OG GODSER

RENOVERING OG OM- OG TILBYGNING AF PRIVATE BOLIGER OG SOMMERHUSE

HISTORISKE MØLLER

RÅDGIVNING INDENFOR KLASSISK RESTAURERING OG GOD BYGGESKIK  

BYGHERRERÅDGIVNING, TILSYN OG BYGGELEDELSE

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes.


Profilfotos af Kirsten Adler.


Øvrige fotos er taget af arkitekt Anders Glavind. Dybbøl Mølle, Vejle Vindmølle, Slotsmøllen i Sønderborg og vandtårnet i Silkeborg varetaget af arkitekt Anders Glavind i ansættelse hos E+N Arkitektur A/S, samt Lindved Hovedgaard, er ydermere udført i samarbejde med restaureringsarkitekt Bue Beck og restaureringsingeniør Keld Abrahamsen.