ANDERS GLAVIND ARKITEKT M.A.A. arbejder med:


 • Kirkerestaurering, kirkens øvrige bygninger og stendiger
 • Fredede- og bevaringsværdige bygninger og monumentpleje
 • Historiske møller
 • Om- og tilbygning til enfamiliehuse, sommerhuse og byhuse 
 • Erhverv
 • Bistand til andre rådgivere

Private boliger, villaer, sommerhuse arbejdes der i en skala som tager afsæt i menneskers liv og hvor der skabes unikke rammer, stemning og atmosfære.


De historiske bygninger er fredede og bevaringsværdige bygninger som by- og landhuse, historiske møller, industri, klostre, godser, slotte og herregårde inden for klassisk bygningsrestaurering og byggeteknik.


Kirkens bygninger er alt fra indvendige og udvendige istandsættelser af middelalderens og nyere kirker, nye farvesætninger, nyt varmeanlæg, kirkevinduer, tage, omsætning af stendiger, kvadersten, klokkestole, kirkeklokker, orgler, kirkegårde, præstegårde, sognehuse, graverfaciliteter. Jeg varetager kirkesyn for menighedsråd og de kirkelige myndigheder som stifterne og provstierne.

Kirkerestaurering, kirkens øvrige bygninger, kirkegårde og stendiger 


Tegnestuen arbejder med alle slags nybyggeri som nye sognehuse, mandskabs- og graverbygninger, kapelbygninger og tilgængelighed

Om- og tilbygning til enfamiliehuse, sommerhuse og byhuseTegnestuen tager afsæt i familiens ønsker og behov, hvori der skabes unikke rammer, stemning og atmosfære.

Fredede og bevaringsværdige huse, herunder monumentpleje


Tegnestuen arbejder med alle slags byggeopgaver løses for private, kommuner, staten, fonde m.fl.

Erhverv
Tegnestuen arbejder med alle slags erhvervsbyggerier, institutioner, sundhedshuse, alle slags forsamlings- og aktivitetshuse mfl. 


Historiske møllerTegnestuen arbejder med alle slags historiske vindmøller og vandmøller

Bistand til andre rådgivere
Tegnestuen bistår gerne andre arkitekter, bygherrerådgivere, landskabsarkitekter, ingeniører, fonde mfl. 

Anders Glavind 

Indehaver | Arkitekt M.A.A. Bygningskonstruktør | NORDMAK

Jeg startede i byggebranchen for over 31 år siden i mesterlære som tømrer og snedker i Hornslet. Jeg har over 23 års solid tegnestue- og restaureringserfaring. Jeg startede på tegnestue hos Kjær & Richter i år 2001 hvor det kongelige bygningsinspektorat blev varetaget, efterfølgende hos flere anerkendte restaureringstegnestuer hvoraf i ansættelse hos to kongelige bygningsinspektører og bistået inspektoratet. I 2022 etablerede jeg egen arkitekttegnestue, hvor jeg varetager byggeprojekter i hele Danmark. 


Jeg arbejder sammen med et stærkt netværk, andre arkitektfirmaer, ingeniørfirmaer, konservatorer, konsulenter og øvrige rådgivere, der gør tegnestuen istand til at løse større opgaver indenfor tegnestuens arbejdsfelt, restaurering og transformation. 


 • Indehaver og arkitekt m.a.a. - ANDERS GLAVIND ARKITEKT M.A.A. ApS
 • NORDMAK, Akademisk Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv
 • Arkitekt M.A.A., Akademisk Arkitektforening
 • Byggeøkonom v. Danske Byggeøkonomer
 • Bygningskonstruktør M.A.K.
 • Udlært tømrer og snedker


Jeg arbejder med byggeprojekter i hele Danmark. 


Kontakt mig for en uforpligtende samtale.


Tlf.:  30 48 22 66

Mail:  agj@andersglavind.dk

ANDERS GLAVIND ARKITEKT M.A.A. ApS

Skoletoften 5

8420 KnebelTlf.:  30 48 22 66

Mail:  agj@andersglavind.dk
Rådgiveransvarsforsikring HDI og medlem af Danske Ark


Bank: Arbejdernes Landsbank


CVR. nr. 44 64 56 88


Tegnestuen er etableret i 2022 og omdannet til ApS i 2024
Tegnestuens kompetencefelt er lige fra private boliger, sommerhuse og til historiske bygninger; som fredede og bevaringsværdige bygninger som by- og landhuse, historiske møller og monumenter, industri, klostre, godser, slotte og herregårde, transformation af bevaringsværdige gårdanlæg og alle slags bygningstyper hvor der ønskes nye funktioner og formål, alle slags stendiger og udvendige og indvendige kirkeistandsættelser m.m.Her vises få udvalgte referencefotos, visualseringer og skitsetegninger. Kontakt tegnestuen for en uforpligtende samtale og hør mere om tegnestuens kompentencefelt, erfaringer og referenceliste i forhold til Jeres byggeprojekt.    • Kirkerestaurering, kirkens øvrige bygninger og stendiger
   • Fredede- og bevaringsværdige bygninger og monumentpleje
   • Historiske møller
   • Om- og tilbygning til enfamiliehuse, sommerhuse og byhuse 
   • Erhverv
   • Bistand til andre rådgivere
   • Udvalgte reference vedr. deltagelse i udvalgte indbudte arkitektkonkurrencer


Jeg arbejder med arkitektrådgivning i hele Danmark.

Indvendig kirkeistandsættelser

Udvendig kirkeistandsættelser

Ny kapelbygning - nybyggeri

Ny kapelbygning - nybyggeri

Indvendig kirkeistandsættelser

Istandsættelse af præstegårde 

Ny kapelbygning - nybyggeri

Ny kapelbygning - nybyggeri

Indvendig kirkeistandsættelser

Stendiger

Ny kapelbygning - nybyggeri

Ny kapelbygning - nybyggeri

Vejle Vindmølle

Dybbøl Mølle

Slotsmøllen i Sønderborg

Om- og tilbygninger


Byhuse og etageejendomme 

Nybyggeri


Byhuse og etageejendomme 

Transformation og istandsættelse 


Byhuse og etageejendomme 

Augustenborg sundhedshus - istandsættelse og transformation af den eksisterende bygningsmasse til nye funktioner, ønsker og krav - fra gl. rådhus til et nyt og moderne sundhedshus.

Augustenborg sundhedshus - istandsættelse og transformation af den eksisterende bygningsmasse til nye funktioner, ønsker og krav - fra gl. rådhus til et nyt og moderne sundhedshus.

Augustenborg sundhedshus - istandsættelse og transformation af den eksisterende bygningsmasse til nye funktioner, ønsker og krav - fra gl. rådhus til et nyt og moderne sundhedshus.

Prækvalificeret og deltaget i indbudt arkitektkonkurrence om en istandstandsættelse af Hjortshøj Præstegård. 2. præmiering.


Prækvalificeret og deltaget i indbudt arkitektkonkurrence om en ny tilbygning til middelalderkirken Skovby Kirke v. Galten. 2. præmiering. 


Prækvalificeret og deltaget i indbudt arkitektkonkurrence om en ny tilbygning til middelalderkirken Skovby Kirke v. Galten. 2. præmiering. 


Prækvalificeret og deltaget i indbudt arkitektkonkurrence om en ny tilbygning til middelalderkirken Skovby Kirke v. Galten. 2. præmiering. 


Prækvalificeret og deltaget i indbudt arkitektkonkurrence om en ny tilbygning til middelalderkirken Skovby Kirke v. Galten. 2. præmiering.


Prækvalificeret og deltaget i indbudt arkitektkonkurrence om en ny tilbygning til middelalderkirken Skovby Kirke v. Galten. 2. præmiering.


Copyright © Alle rettigheder forbeholdes.


Profilfotos af Kirsten Adler. Øvrige fotos er taget af arkitekt Anders Glavind. Dybbøl Mølle, Vejle Vindmølle, Slotsmøllen i Sønderborg, Lindved Hovedgaard, Spørring Kirke og vandtårnet i Silkeborg er varetaget af arkitekt m.a.a. Anders Glavind i ansættelse hos E+N Arkitektur. Alle viste skitser er udarbejdet af Anders Glavind samt visualiseringer er udarbejdet af TrøjborgMøller.