Med respekt for gode byggetraditioner

OM

ANDERS GLAVIND ARKITEKT M.A.A. arbejder med:


  • Renovering af private boliger, villa, sommerhuse og rækkehuse
  • Bygningsbevaring af fredede og bevaringsværdige huse, herunder monumentpleje
  • Kirker og kirkens øvrige bygninger


Private boliger, villaer, sommerhuse og rækkehuse er et kerneområde. Det er en skala som tager afsæt i menneskers liv, og hvor der skabes unikke rammer og atmosfære.


De historiske bygninger er fredede og bevaringsværdige bygninger som by- og landhuse, historiske møller, industri, klostre, godser, slotte og herregårde inden for klassisk bygningsrestaurering og byggeteknik.


Kirkens bygninger er alt fra indvendige og udvendige istandsættelser af middelalderens og nyere kirker, nye farvesætninger, nyt varmeanlæg, kirkevinduer, tage, omsætning af stendiger, kvadersten, klokkestole, kirkeklokker, orgler, kirkegårde, præstegårde, sognehuse, graverfaciliteter. Jeg varetager kirkesyn for menighedsråd og de kirkelige myndigheder som stifterne og provstierne.

YDELSER

Renovering og om- og tilbygning af private boliger, sommerhuse og rækkehuse

Fredede og bevaringsværdige huse, herunder monumentpleje.

Alle opgaverne løses for private, kommuner, staten, fonde m.fl.

Kirkerestaurering og kirkens øvrige bygninger og kirkegårde

CV

Anders Glavind 

Indehaver | Arkitekt M.A.A. Bygningskonstruktør | NORDMAK

Jeg startede i byggebranchen for over 29 år siden i mesterlære som tømrer og snedker i Hornslet. Jeg har over 21 års solid tegnestue- og restaureringserfaring fra flere anerkendte tegnestuer og fra egen tegnestue med alle slags byggeopgaver i hele Danmark.


  • Indehaver af ANDERS GLAVIND ARKITEKT M.A.A.
  • NORDMAK, Akademisk Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv
  • Arkitekt M.A.A., Akademisk Arkitektforening
  • Byggeøkonom v. Danske Byggeøkonomer
  • Bygningskonstruktør M.A.K.
  • Udlært tømrer og snedker


Jeg arbejder med byggeopgaver i hele Danmark. 


Kontakt mig for en uforpligtende samtale.


Tlf 30 48 22 66

Mail agj@andersglavind.dk

KONTAKT

ANDERS GLAVIND ARKITEKT M.A.A.

Skoletoften 5

8420 KnebelTlf 30 48 22 66

MAIL agj@andersglavind.dk
Rådgiveransvarsforsikring hos TRYG Forsikring

Arbejdernes Landsbank, reg. nr. 5381 - konto nr. 0262535

CVR. nr. 20 95 02 77

REFERENCER

Historiske møller og monumenter

Godser, slotte og herregårde

Kirkeistandsættelser

Kirkeistandsættelser

Godser, slotte og herregårde

Fredede og bevaringsværdige bygninger

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes. Profilfotos af Kirsten Adler