OM

ANDERS GLAVIND ARKITEKT M.A.A. arbejder med:


  • Renovering og om- og tilbygning af private boliger, sommerhuse, rækkehuse og erhvervsbygninger
  • Bygningsbevaring af fredede og bevaringsværdige huse, herunder monumentpleje
  • Kirker, kirkens øvrige bygninger og stendiger
  • Bistand til andre rådgivere, bygherrerådgivere, arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, fonde mfl. - som projektering, projekteringsledelse, udbud, byggeledelse og tilsyn


Private boliger, villaer, sommerhuse arbejdes der i en skala som tager afsæt i menneskers liv og hvor der skabes unikke rammer, stemning og atmosfære.


De historiske bygninger er fredede og bevaringsværdige bygninger som by- og landhuse, historiske møller, industri, klostre, godser, slotte og herregårde inden for klassisk bygningsrestaurering og byggeteknik.


Kirkens bygninger er alt fra indvendige og udvendige istandsættelser af middelalderens og nyere kirker, nye farvesætninger, nyt varmeanlæg, kirkevinduer, tage, omsætning af stendiger, kvadersten, klokkestole, kirkeklokker, orgler, kirkegårde, præstegårde, sognehuse, graverfaciliteter. Jeg varetager kirkesyn for menighedsråd og de kirkelige myndigheder som stifterne og provstierne.

ARKITEKTRÅDGIVNING

Renovering og om- og tilbygning af private boliger og sommerhuse


Byggeopgaverne løses i afsæt i familiens ønsker og behov, hvor der skabes unikke rammer, stemning og atmosfære.

Kirkerestaurering, kirkens øvrige bygninger, tilgængelighed og kirkegårde 


Tegnestuen arbejder med alle slags nybyggeri som nye sognehuse, mandskabs- og graverbygninger og kapelbygninger

Fredede og bevaringsværdige huse, herunder monumentpleje.


Alle slags byggeopgaver løses for private, kommuner, staten, fonde m.fl.

Stendiger


Tegnestuen arbejder med alle slags stendiger og kvaderstensmure rundt i hele Danmark

Historiske møller


Tegnestuen arbejder med alle slags historiske vindmøller og vandmøller

Bistand til andre rådgivere; arkitekter, bygherrerådgivere, landskabsarkitekter, ingeniører, fonde mfl. 

CV

Anders Glavind 

Indehaver | Arkitekt M.A.A. Bygningskonstruktør | NORDMAK

Jeg startede i byggebranchen for over 31 år siden i mesterlære som tømrer og snedker i Hornslet. Jeg har over 23 års solid tegnestue- og restaureringserfaring. Jeg startede på tegnestue hos Kjær & Richter i år 2001 hvor det kongelige bygningsinspektorat blev varetaget, efterfølgende hos flere anerkendte restaureringstegnestuer og frem til i dag med egen arkitekttegnestue, hvor jeg varetager alle slags byggeopgaver i hele Danmark. 


Jeg arbejder sammen med et stærkt netværk, andre arkitektfirmaer, ingeniørfirmaer, konservatorer, konsulenter og øvrige rådgivere, der gør tegnestuen istand til at løse større opgaver indenfor tegnestuens arbejdsfelt, restaurering og transformation. 


  • Indehaver og arkitekt m.a.a. - ANDERS GLAVIND ARKITEKT M.A.A. ApS
  • NORDMAK, Akademisk Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv
  • Arkitekt M.A.A., Akademisk Arkitektforening
  • Byggeøkonom v. Danske Byggeøkonomer
  • Bygningskonstruktør M.A.K.
  • Udlært tømrer og snedker


Jeg arbejder med byggeopgaver i hele Danmark. 


Kontakt mig for en uforpligtende samtale.


Tlf 30 48 22 66

Mail agj@andersglavind.dk

KONTAKT

ANDERS GLAVIND ARKITEKT M.A.A. ApS

Skoletoften 5

8420 KnebelTlf 30 48 22 66

MAIL agj@andersglavind.dk
Rådgiveransvarsforsikring HDI og medlem af Danske Ark


Bank: Arbejdernes Landsbank


CVR. nr. 44 64 56 88


Tegnestuen er etableret i 2022 og omdannet til ApS i 2024
UDVALGTE REFERENCER

Tegnestuens kompetencefelt er lige fra private boliger, sommerhuse og til historiske bygninger; som fredede og bevaringsværdige bygninger som by- og landhuse, historiske møller og monumenter, industri, klostre, godser, slotte og herregårde, transformation af bevaringsværdige gårdanlæg og alle slags bygningstyper hvor der ønskes nye funktioner og formål, alle slags stendiger og udvendige og indvendige kirkeistandsættelser m.m.Her vises tegnestuens kompentencefelt med få udvalgte referencefotos, visualseringer og skitsetegninger


Jeg arbejder med arkitektrådgivning i hele Danmark.

KIRKERESTAURERING, kirkens bygning og kirkens øvrige bygninger som graver- og kapelbygninger, kirkegårde og stendiger

Indvendig kirkeistandsættelser, Blære Kirke

Udvendig kirkeistandsættelser, Tved Kirke

Indvendig kirkeistandsættelser, Spørring Kirke

Istandsættelse af præstegårde, Agri 

Indvendig kirkeistandsættelser, Knebel Kirke

Alle slags vedligeholdelsesarbejder og forundersøgelser

FREDEDE- OG BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OG MONUMENTPLEJE

SLOTTE, HERREGÅRDE OG GODSER

RENOVERING OG OM- OG TILBYGNING AF PRIVATE BOLIGER OG SOMMERHUSE

Om- og tilbygninger

Nybyggeri

Transformation og istandsættelse 

HISTORISKE MØLLER

Vejle Vindmølle

Dybbøl Mølle

Slotsmøllen i Sønderborg

ERHVERV, institutioner, sundhedshuse, alle slags forsamlings- og aktivitetshuse mfl.  

Augustenborg sundhedshus - istandsættelse og transformation af den eksisterende bygningsmasse til nye funktioner, ønsker og krav - fra gl. rådhus til et nyt og moderne sundhedshus.

Augustenborg sundhedshus - istandsættelse og transformation af den eksisterende bygningsmasse til nye funktioner, ønsker og krav - fra gl. rådhus til et nyt og moderne sundhedshus.

Augustenborg sundhedshus - istandsættelse og transformation af den eksisterende bygningsmasse til nye funktioner, ønsker og krav- fra gl. rådhus til et nyt og moderne sundhedshus.

RÅDGIVNING INDENFOR KLASSISK RESTAURERING OG GOD BYGGESKIK  

BYGHERRERÅDGIVNING, TILSYN OG BYGGELEDELSE

- Tegnestuen bistår andre rådgivere, bygherrerådgivere, arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, fonde mfl. 

INDBUDTE ARKITEKTKONKURRENCER

- Tegnestuen deltager i udvalgte arkitektkonkurrencer indenfor tegnestuens kompentencefelt. 

Prækvalificeret og deltaget i indbudt arkitektkonkurrence om en istandstandsættelse af Hjortshøj Præstegård. 2. præmiering.


Prækvalificeret og deltaget i indbudt arkitektkonkurrence om en ny tilbygning til middelalderkirken Skovby Kirke v. Galten. 2. præmiering. 


Prækvalificeret og deltaget i indbudt arkitektkonkurrence om en ny tilbygning til middelalderkirken Skovby Kirke v. Galten. 2. præmiering. 


Prækvalificeret og deltaget i indbudt arkitektkonkurrence om en ny tilbygning til middelalderkirken Skovby Kirke v. Galten. 2. præmiering. 


Prækvalificeret og deltaget i indbudt arkitektkonkurrence om en ny tilbygning til middelalderkirken Skovby Kirke v. Galten. 2. præmiering.


Prækvalificeret og deltaget i indbudt arkitektkonkurrence om en ny tilbygning til middelalderkirken Skovby Kirke v. Galten. 2. præmiering.


Copyright © Alle rettigheder forbeholdes.


Profilfotos af Kirsten Adler.


Øvrige fotos er taget af arkitekt Anders Glavind. Dybbøl Mølle, Vejle Vindmølle, Slotsmøllen i Sønderborg, Lindved Hovedgaard, Spørring Kirke og vandtårnet i Silkeborg er varetaget af arkitekt m.a.a. Anders Glavind i ansættelse hos E+N Arkitektur. Alle viste visualiseringer er udarbejdet af TrøjborgMøller.