OM

ANDERS GLAVIND ARKITEKT M.A.A. arbejder med:


  • Transformations- og ombygning af boliger, sommerhuse, rækkehuse og erhvervsbygninger
  • Bygningsbevaring af fredede og bevaringsværdige huse, herunder monumentpleje
  • Kirker, kirkens øvrige bygninger og stendiger
  • Bistand til andre rådgivere, bygherrerådgivere, arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, fonde mfl. - som projektering, projekteringsledelse, udbud, byggeledelse og tilsyn


Private boliger, villaer, sommerhuse arbejdes der i en skala som tager afsæt i menneskers liv og hvor der skabes unikke rammer, stemning og atmosfære.


De historiske bygninger er fredede og bevaringsværdige bygninger som by- og landhuse, historiske møller, industri, klostre, godser, slotte og herregårde inden for klassisk bygningsrestaurering og byggeteknik.


Kirkens bygninger er alt fra indvendige og udvendige istandsættelser af middelalderens og nyere kirker, nye farvesætninger, nyt varmeanlæg, kirkevinduer, tage, omsætning af stendiger, kvadersten, klokkestole, kirkeklokker, orgler, kirkegårde, præstegårde, sognehuse, graverfaciliteter. Jeg varetager kirkesyn for menighedsråd og de kirkelige myndigheder som stifterne og provstierne.

ARKITEKTRÅDGIVNING

Renovering og om- og tilbygning af private boliger og sommerhuseKirkerestaurering, kirkens øvrige bygninger, graverbygninger, kapeller, tilgængelighed og kirkegårde 

Fredede og bevaringsværdige huse, herunder monumentpleje.

Alle opgaverne løses for private, kommuner, staten, fonde m.fl.

Stendiger

Historiske møller

Bistand til andre rådgivere; arkitekter, ingeniører, bygherrerådgivere mfl. 

CV

Anders Glavind 

Indehaver | Arkitekt M.A.A. Bygningskonstruktør | NORDMAK

Jeg startede i byggebranchen for over 30 år siden i mesterlære som tømrer og snedker i Hornslet. Jeg har over 23 års solid tegnestue- og restaureringserfaring fra flere anerkendte tegnestuer og fra egen tegnestue med alle slags byggeopgaver i hele Danmark.


Jeg arbejder sammen med et stærkt netværk, andre arkitektfirmaer, ingeniørfirmaer, konservatorer, konsulenter og øvrige rådgivere, der gør tegnestuen istand til at løse større opgaver indenfor tegnestuens arbejdsfelt, restaurering og transformation. 


  • Indehaver og arkitekt m.a.a. - ANDERS GLAVIND ARKITEKT M.A.A. ApS
  • NORDMAK, Akademisk Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv
  • Arkitekt M.A.A., Akademisk Arkitektforening
  • Byggeøkonom v. Danske Byggeøkonomer
  • Bygningskonstruktør M.A.K.
  • Udlært tømrer og snedker


Jeg arbejder med byggeopgaver i hele Danmark. 


Kontakt mig for en uforpligtende samtale.


Tlf 30 48 22 66

Mail agj@andersglavind.dk

KONTAKT

ANDERS GLAVIND ARKITEKT M.A.A. ApS

Skoletoften 5

8420 KnebelTlf 30 48 22 66

MAIL agj@andersglavind.dk

Rådgiveransvarsforsikring: HDI - Medlem af Danske Ark


Bank: Arbejdernes Landsbank


CVR. nr. 44 64 56 88

REFERENCER

Tegnestuens referencer er lige fra private boliger, sommerhuse og til historiske bygninger; som fredede og bevaringsværdige bygninger som by- og landhuse, historiske møller og monumenter, industri, klostre, godser, slotte og herregårde, transformation af bevaringsværdige gårdanlæg til andre formål, stendiger og udvendige og indvendige kirkeistandsættelser m.m.


Jeg arbejder med arkitektrådgivning i hele Danmark.

KIRKERESTAURERING, KIRKENS ØVRIGE BYGNINGER, KIRKEGÅRDE OG STENDIGER

FREDEDE- OG BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OG MONUMENTPLEJE

SLOTTE, HERREGÅRDE OG GODSER

RENOVERING OG OM- OG TILBYGNING AF PRIVATE BOLIGER OG SOMMERHUSE

HISTORISKE MØLLER

Vejle Vindmølle

Dybbøl Mølle

Slotsmøllen i Sønderborg

RÅDGIVNING INDENFOR KLASSISK RESTAURERING OG GOD BYGGESKIK  

BYGHERRERÅDGIVNING, TILSYN OG BYGGELEDELSE

- Jeg bistår gerne andre rådgivere, bygherrerådgivere, arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, fonde mfl. 

INDBUDTE ARKITEKTKONKURRENCER

- Jeg deltager gerne i udvalgte arkitektkonkurrencer indenfor tegnestuens kompentencefelt. 

Prækvalificeret og deltaget i indbudt arkitektkonkurrence om en istandstandsættelse af Hjortshøj Præstegård. 2. præmiering.


Totalrådgiver: ANDERS GLAVIND ARKITEKT M.A.A.

Prækvalificeret og deltaget i indbudt arkitektkonkurrence om en ny tilbygning til middelalderkirken Skovby Kirke v. Galten. 2. præmiering. 


Totalrådgiver: ANDERS GLAVIND ARKITEKT M.A.A.

Prækvalificeret og deltaget i indbudt arkitektkonkurrence om en ny tilbygning til middelalderkirken Skovby Kirke v. Galten. 2. præmiering. 


Totalrådgiver: ANDERS GLAVIND ARKITEKT M.A.A.

Prækvalificeret og deltaget i indbudt arkitektkonkurrence om en ny tilbygning til middelalderkirken Skovby Kirke v. Galten. 2. præmiering. 


Totalrådgiver: ANDERS GLAVIND ARKITEKT M.A.A.

Prækvalificeret og deltaget i indbudt arkitektkonkurrence om en ny tilbygning til middelalderkirken Skovby Kirke v. Galten. 2. præmiering.


Totalrådgiver: ANDERS GLAVIND ARKITEKT M.A.A.

Prækvalificeret og deltaget i indbudt arkitektkonkurrence om en ny tilbygning til middelalderkirken Skovby Kirke v. Galten. 2. præmiering.


Totalrådgiver: ANDERS GLAVIND ARKITEKT M.A.A.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes.


Profilfotos af Kirsten Adler.


Øvrige fotos er taget af arkitekt Anders Glavind. Dybbøl Mølle, Vejle Vindmølle, Slotsmøllen i Sønderborg, Lindved Hovedgaard, Spørring Kirke og vandtårnet i Silkeborg er varetaget af arkitekt m.a.a. Anders Glavind i ansættelse hos E+N Arkitektur.